Gazeta Finansowa nagrodziła ubezpieczenie grupowe Covid-19 Generali tytułem „Najlepszy Produkt dla Biznesu 2020”. Redakcja doceniła Generali za stworzenie produktu odpowiadającego aktualnym potrzebom rynku oraz dopasowanie oferty do potrzeb klientów.

– Zgodnie z naszą strategią chcemy być dla klientów partnerem na całe życie. To oznacza, że staramy się zapewnić im ochronę przede wszystkim w tych sytuacjach, które są dla nich trudne. Klient znajduje się w centrum wszystkich naszych działań. Upraszczamy procesy i stale doskonalimy produkty, dlatego tak szybo udało nam się odpowiedzieć potrzeby związane z pandemią Covid-19. Pierwsi przedsiębiorcy już w kwietniu skorzystali z naszego ubezpieczenia – mówi Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Generali Polska.

Ubezpieczenie Covid-19 w Generali to pierwszy i jedyny dotychczas tego typu produkt na rynku, który zapewnia ochronę na wypadek zachorowania na Covid-19. Jest to odrębne ubezpieczenie grupowe oferowane przedsiębiorcom zatrudniającym minimum 10 osób.

Klient sam decyduje, który z trzech pakietów chce sponsorować swoim pracownikom w ramach składki w wysokości 49,90 zł, 69,90 zł lub 89,90 zł za jedną osobę za rok. Pakiety te różnią się między sobą wysokościami sum ubezpieczenia. W zależności od wybranego pakietu, w sytuacji kiedy pracownik będzie miał zdiagnozowaną chorobę Covid-19 może liczyć na wypłatę świadczenia. Za pobyt w szpitalu są to kwoty w wysokości 100 zł, 200 zł lub 300 zł za każdy dzień, jeśli pobyt wynosił minimum 7 dni. Generali wypłaci świadczenie za maksymalnie 14 dni hospitalizacji. Gdy pacjent trafi na OIOM, otrzyma dodatkowe, jednorazowe świadczenie w wysokości 2 tysiące zł, 4 tysiące zł lub 6 tysięcy zł.

W ramach ubezpieczenia Generali zapewnia także praktyczne usługi assistance po hospitalizacji, takie jak pomoc domowa, opieka nad dzieckiem, nad osobą starszą, zwierzętami oraz transport medyczny i konsultacje lekarza pierwszego kontaktu. Każdy ubezpieczony pracownik, który zetknął się w swoim otoczeniu z negatywnymi skutkami COVID-19 może liczyć również na wsparcie psychologa.