Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu dotyczy tylko niektórych typów pojazdów. Pojazd na mocy decyzji o wycofaniu zostaje prawnie wyłączony z ruchu. Kto może złożyć wniosek? Jakie dokumenty należy do niego załączyć?

Pojazd może zostać czasowo wycofany z ruchu na wniosek właściciela pojazdu. Należy dokonać tego w urzędzie, w którym nasz pojazd zarejestrowaliśmy.

Pojazd może zostać wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten można jednak przedłużyć, z tymże łączny czas wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy.

Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu obejmuje tylko pewien katalog pojazdów. Są to:

1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t;

2. ciągniki samochodowe;

3. pojazdy specjalne;

4. autobusy.

Z racji, że możliwość czasowego wycofania pojazdów z ruchu dotyczy tylko tej grupy pojazdów, oznacza, że instytucja ta została stworzona w głównej mierze dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Dzięki tej możliwości przedsiębiorcy nie będą musieli ponosić kosztów, jeżeli zawieszą prowadzenie swojej działalności lub będą mogli te koszty zmniejszyć w razie gorszej sytuacji ekonomicznej ich firmy.

Właściciele samochodów osobowych nie mogą czasowo wycofać swoich pojazdów z ruchu. Jedyną możliwością jest wyrejestrowanie pojazdu, ale tylko po spełnieniu ustawowych warunków.

Do wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, załącza się:

1. dowód rejestracyjny;

2. kartę pojazdu, jeżeli była wydana;

3. tablice rejestracyjne.

Jeżeli w naszym imieniu działał pełnomocnik, wówczas musimy ponieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł i dowód jej uiszczenia załączyć do składanego wniosku.

Jeżeli będziemy chcieli przedłużyć okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu musimy w urzędzie rejestrującym złożyć wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, kartę pojazdu, jeśli była wydana oraz decyzję o wycofaniu pojazdu z ruchu (tą, którą otrzymaliśmy za pierwszym razem).

Dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne zostaną złożone do depozytu urzędu rejestrującego.

Za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy zapłacimy 80 zł. Jeżeli chcemy nasz pojazd wycofać z ruchu na okres dłuższy, opłata jest zwiększana za każdy kolejny miesiąc o:

1. 4 zł – od 3 do 12 miesięcy;

2. 2 zł – od 13 do 24 miesięcy;

3. 0,25 zł – od 25 do 48 miesięcy.