Czy można nabyć darmowe ubezpieczenie mojego wyjazdu na Narty?
TAK…..
Wielu wyjeżdżających zapomina o „darmowej” karcie EKUZ czyli tzn. Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez NFZ. Co Nam zapewnia ta karta? Zwrot kosztów leczenia nagłych przypadków podczas zagranicznych wyjazdów.
Niestety ale EKUZ nie obejmuje akcji ratunkowej na stoku (w Polsce taka pomoc jest bezpłatna, ale np.: Słowacja czy kraje alpejskie trzeba za nią słono zapłacić. Nie obejmuje również transportu medycznego, powrotu do Polski po wypadku. No i najważniejsze karta pokrywa koszty leczenia wyłącznie w placówkach, które mają podpisaną umowę z odpowiednikiem naszego NFZ i robi to na zasadach obowiązujących w danym państwie. W niektórych krajach może to oznaczać dla leczonego np. konieczność częściowej dopłaty do świadczeń.
Tyle zalet a jakie wady EKUZ? Jeśłi jedziemy na Narty to najlepiej to widać na przykładzie standardowego ubezpieczenia turystycznego które obejmuje praktycznie wszystkie zdarzenia w tym: uprawianie sportów zimowych. Najczęściej obejmuje: pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie, badania i zabiegi medyczne, a także operacje, zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych. Oraz oczywiście koszty transportu pacjenta z miejsca wypadku do szpitala, ze szpitala do miejsca zakwaterowania, między placówkami, w których odbywa się leczenie. Polisa gwarantuje również organizację i pokrycie kosztów transportu do kraju, a w niektórych przypadkach również wydatki na podróż i noclegi osoby towarzyszącej oraz koszty transportu zwłok ubezpieczonego do kraju. Z informacji „Mondial Assistance najczęstsze urazy to naciągnięcia, zerwania więzadeł i ścięgien oraz złamania kończyn dolnych i górnych.
Zachęcam do kontaktu i szybkiej oferty przed Waszym wymarzonym wyjazdem…