ERGO Hestia została partnerem strategicznym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Nawiązanie bliskiej współpracy z MSN jest kontynuacją zaangażowania ubezpieczyciela w realizowany od ponad 15 lat mecenat artystyczny, będący jednym z filarów strategii Najwyższego Standardu Ochrony.

Umowa zakłada m.in. długoterminowe wsparcie działalności statutowej Muzeum oraz współpracę przy organizacji prowadzonego od 15 lat przez ERGO Hestię konkursu Artystyczna Podróż Hestii (APH). Poprzez nawiązanie strategicznego partnerstwa ERGO Hestia potwierdza i wzmacnia swoje długofalowe zaangażowanie w promowanie młodych talentów artystycznych i edukacji kulturalnej w Polsce.

Partnerstwo strategiczne z MSN, jednym z najważniejszych ośrodków na mapie kultury współczesnej w Polsce i cenioną instytucją europejską, to naturalny kierunek rozwoju naszego zaangażowania na rzecz wspierania młodej sztuki i jej twórców – mówi Piotr Maria Śliwicki, Prezes Zarządu Grupy ERGO Hestia. Od lat, poprzez Fundację Artystyczna Podróż Hestii, prowadzimy szereg inicjatyw tworzących wszechstronny program mecenatu kultury: organizujemy największy w Polsce konkurs skierowany do młodych twórców, wysyłamy ich w artystyczne podróże do światowych i europejskich ośrodków sztuki, organizujemy wernisaże i wystawy, które pozwoliły wielu artystom zaistnieć na profesjonalnym rynku sztuki. Fundacja prowadzi również działalność popularyzatorską i edukacyjną m.in. poprzez organizację wystaw i otwartych warsztatów twórczych na terenie całej Polski oraz publikację licznych wydawnictw – dodaje Piotr Maria Śliwicki.

Sygnatariuszem umowy jest również powołana przez ubezpieczyciela Fundacja Artystyczna Podróż Hestii, główny organizator konkursu APH. Jego kolejna, 16. edycja, rozpocznie się 9 stycznia 2017 r., a rozstrzygnięcie i wernisaż prac finalistów planowany jest na 27 czerwca. Zapowiedzi konkursu towarzyszyć będzie reportaż z pobytu Piotra Urbańca – laureata ubiegłorocznego konkursu APH w Nowym Jorku.

Wystawę wszystkich wyróżnionych prac będzie można oglądać od 27.06 do 9.07 już w nowej, tymczasowej siedzibie Muzeum. Pawilon projektu wybitnego austriackiego architekta Adolfa Krischanitza wznoszony jest przy bulwarach wiślanych na skwerze Cybryny, w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Nauki Kopernik i Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zacieśniamy współpracę teraz, by zarówno Muzeum, jak i Fundacja Artystyczna Podróż Hestii skorzystały z nowej energii, związanej z otwarciem naszego fantastycznego miejsca nad Wisłą. Dajemy młodym artystom przestrzeń kontaktu z nowymi kręgami odbiorców, a naszej publiczności – perspektywę zetknięcia się z nowymi postawami i nowymi zjawiskami w sztuce – mówi Joanna Mytkowska, dyrektor MSN.

Zawarta umowa to kolejna na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat inicjatywa ERGO Hestii prowadzona w ramach mecenatu artystycznego wpisanego w strategię Najwyższego Standardu Ochrony. Ostatnią z nich było otwarcie we wrześniu 2016 roku Parku Rzeźby w Sopocie. To pierwszy tego typu projekt otwarcia przestrzeni publicznej na sztukę zrealizowany na Pomorzu.