Usługi medyczne oraz rozszerzona lista poważnych operacji – to tylko niektóre nowości wprowadzone w grudniu w ubezpieczeniu Generali, z myślą o życiu PLUS. Ubezpieczony, może teraz dołączyć do pakietu również umowy dodatkowe, które do tej pory były dostępne tylko w wariancie indywidualnym. Są to m.in. wypłata renty oraz pakiety dziecięce.

W nowej odsłonie Generali wzbogaciło ubezpieczenie o usługi medyczne. Raz w roku, klient może wykonać zestaw badań kontrolnych. Dzięki dostępowi do specjalnej platformy, pacjent ma wgląd do kalendarza badań oraz do historii wyników. Gdyby okazało się, że wynik wywołuje niepokój, klient Generali może, bez czekania na wizytę u lekarza, skonsultować go z osobistym opiekunem. To osoba z wykształceniem medycznym, która pomoże pacjentowi także, gdy będzie chciał dowiedzieć się, jakie badania powinien wykonać przed spotkaniem ze specjalistą. Opiekun może również sprawdzić dostępność leku w aptece.

Generali udostępnia klientom bazę 20 tysięcy specjalistów, wraz z ich grafikami. Za pośrednictwem portalu mogą umówić płatną prywatną wizytę stacjonarną u lekarza lub konsultację online. W wybranych miejscowościach dostępna jest również opcja zamówienia wizyty domowej. Dzięki platformie, pacjent może sprawdzić dostępność lekarzy specjalistów w ramach NFZ.

Pomoc w razie choroby i śmierci

– Chcemy być partnerem na całe życie dla swoich klientów, dlatego robimy wszystko co w naszej mocy, żeby wesprzeć ich szczególnie w trudnych momentach, jak walka z poważną chorobą. Ważne, aby klienci mogli na nas liczyć w każdej sytuacji, dlatego oferta naszych usług jest tak szeroka. Generali z myślą o życiu PLUS daje możliwość wyboru szerokiego zakres umów w obszarze zdrowia. Ubezpieczenie obejmuje aż 40 poważnych chorób, z możliwością rozszerzenia o 11 dodatkowych, w tym nowotwór przedinwazyjny (in-situ) czy sepsa – mówi Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Generali.

Generali daje również możliwość uzyskania dodatkowej opinii medyczna (best doctors). Po zdiagnozowaniu choroby, ubezpieczona osoba może otrzymać drugą opinię wybitnych w danej dziedzinie specjalistów, najlepszych lekarzy, którzy praktykują poza Polską. Generali pomaga klientowi zebrać dokumentację, tłumaczy ją na odpowiedni język, przekazuje do specjalisty a po otrzymaniu opinii przetłumaczoną przekazuje klientowi. W ramach drugiej opinii znajduje się również wskazanie lekarzy, którzy podjęliby się procesu leczenia za granicą. Koszty leczenia klient może pokryć w ramach umowy ubezpieczeniowej obejmującej poważne zachorowania.

Klienci mogą również wybrać umowy, które pozwalają pokryć koszty samych poważnych operacji. W zestawieniu znajdują się operacje serca, przeszczepy nerki, czy operacje układu pokarmowego. Polisa pokryje również koszty zabiegów specjalistycznych, w tym usunięcie zaćmy przy pomocy lasera, korekcja wzroku, a także cięcie cesarskie. Ubezpieczenie obejmuje aż 50 rodzajów specjalistycznych zabiegów oraz do 539 poważnych operacji.

Świadczenie w związku z pobytem ubezpieczonego w szpitalu jest wypłacane nawet w przypadku jednodniowej hospitalizacji. Nie ma znaczenia, czy związana była z chorobą, czy nieszczęśliwym wypadkiem.

–  Po śmierci partnera lub współmałżonka trudno uzupełnić jego dochód, zapewnić możliwość dalszej spłaty kredytu, czy utrzymać dobry standard życia. W nowej odsłonie produktu, klienci mogą dołączyć do wybranego pakietu umowę dodatkową, która pozwala na otrzymanie renty. Wcześniej taka opcja była dostępna tylko w wariancie indywidualnym. W przypadku śmierci ubezpieczonego, osoba uposażona będzie otrzymywać rentę, nawet przez 25 lat. Minimalna wysokość miesięcznej renty to 500 zł. Możemy również wypłacić to świadczenie jednorazowo – zaznacza Arkadiusz Wiśniewski.

Troska o najcenniejsze

W ramach Generali, z myślą o życiu PLUS, ochroną można objąć również dzieci. Po rozszerzeniu zakresu o pakiet umów związanych z ochroną dziecka składka pozostaje taka sama, niezależnie od liczby dzieci, które pozostają na utrzymaniu rodziców. Oznacza to, że wszystkie dzieci, niepełnoletnie lub uczące się do 26. roku życia, podlegają ochronie ubezpieczeniowej w tym samym zakresie w ramach jednej składki.

Rodzice mogą liczyć na wsparcie w razie poważnego zachorowania dziecka. Zakres ubezpieczenia obejmuje aż 10 chorób, jak niewydolność nerek, cukrzyca typu I, śpiączka, zapalenie mózgu czy ciężkie oparzenie. Dodatkowo, Generali wypłaci świadczenie za pobyt dziecka w szpitalu. W ramach ubezpieczenia możliwa jest też m.in. refundacja kosztów leczenia dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz druga opinia medyczna.

Elastycznie i zdalnie

Ubezpieczenie Generali, z myślą o życiu PLUS można wykupić jako jeden z siedmiu gotowych pakietów lub stworzyć własną kombinację. W wariancie indywidualnym, klienci mogą skorzystać z 36 umów dodatkowych, łącznie z IKE i IKZE.

Umowę ubezpieczeniową można zawrzeć zdalnie w dowolnym terminie. Po spełnieniu warunków świadczenia ochrony i opłaceniu składki polisa zacznie działać już następnego dnia. W przypadku aktywnej już polisy, kiedy ubezpieczony nie opłaci składki, Generali stosuje automatyczną prolongatę, która wynosi 24 dni. Oznacza to, że pomimo braku wpłaty ubezpieczenie nadal obowiązuje przez blisko cztery tygodnie.