Wszystkie osoby, które po 1 stycznia 2016 roku będą chciały zarejestrować auto, muszą liczyć się ze zmianami. Najważniejsza z nich to brak opłaty recyklingowej.

Dotychczas 500 zł opłaty recyklingowej płacili kierowcy, którzy sprowadzali auta z zagranicy. Od 1 stycznia 2016 roku opłata ta przestanie obowiązywać. Warto jednak pamiętać, że osoby, które sprowadziły pojazd wcześniej, a do rejestracji zgłoszą się po nowym roku, będą musiały tę opłatę uiścić.

Kierowcy będą także mogli otrzymać aż trzy tablice rejestracyjne, a nie tylko dwie. Często zdarza, że tablice rejestracyjną zasłania na przykład montowany na samochodzie bagażnik na rowery. Dodatkowa tablica to wydatek 53 zł.

To nie koniec zmian związanych z rejestracją pojazdu. W umowach kupna lub sprzedaży, fakturach muszą być wpisane pełne dane nabywcy samochodu. Nie wystarczy nazwisko i adres zamieszkania. Od nowego roku obowiązkowe będą: PESEL, REGON, adres zamieszkania albo siedziby firmy.