PZU rozpoczyna jesienną kampanię zawierania ubezpieczeń upraw rolnych.  Oferta obejmuje ubezpieczenia z dopłatą z budżetu państwa oraz niedotowane.

W październiku rolnicy będą mogli ubezpieczyć w PZU w uprawy ozime: zboże i rzepak. Atrakcyjne dla budżetu gospodarstwa rolnego są ubezpieczenia dotowane. Państwo dopłaci do nich nawet do 65 proc. składki. Dopłata ta jest realizowana w ramach limitu przyznanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Producenci rolni sami decydują, od czego chcą ubezpieczyć swoje uprawy: mogą wybrać pojedyncze ryzyka lub cały ich pakiet. Dotowany „Pakiet jesień” chroni w razie gradu, przymrozków wiosennych oraz ujemnych skutków przezimowania. Pakiet ten dla rzepaku ozimego występuje w dwóch wariantach: z limitem odpowiedzialności za ryzyko ujemnych skutków przezimowania do 17 proc. lub do 25 proc.  Pojedyncze ryzyko ujemnych skutków przezimowania w rzepaku można kupić tylko w wariancie odpowiedzialności do 17 proc. W ubezpieczeniu zbóż odpowiedzialność za ryzyko ujemnych skutków przezimowania wynosi zawsze 25 proc.

Dajemy rolnikom możliwość  zapłaty składki w ratach. Jest to dogodna i elastyczna  forma, która nie rodzi żadnych dodatkowych opłat – mówi Katarzyna Bem, dyrektor Biura Zarządzania Produktami w PZU SA.

PZU od lat działa na rynku ubezpieczeń rolnych. Co roku ubezpiecza ok. 1,5 mln hektarów upraw, co stanowi ok. 50% udziału w rynku dotowanych ubezpieczeń rolnych w Polsce.