Gazeta Ubezpieczeniowa wybrała ubezpieczenie Agro Flota Concordii Polska Grupa Generali najlepszym produktem na rynku w grudniu 2020. Jak czytamy w uzasadnieniu, redakcja doceniła polisę „za bogaty zakres ochrony, możliwość zbiorczego ubezpieczenia samochodów i maszyn rolniczych oraz stworzenie polisy skierowanej do szerokiego grona potencjalnych klientów”.

Nowe ubezpieczenie Agro Flota to unikalne na rynku rozwiązanie. Umożliwia kompleksowe ubezpieczenie floty już od pięciu pojazdów, zapewniając obniżenie ceny za ubezpieczenie. Dzięki temu produktowi klienci mogą precyzyjnie zaplanować budżet na ubezpieczenie, gdyż umówione warunki i stawki nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania zawartej umowy generalnej.

Co ważne, produkt uwzględnia też specyfikę rolniczego cyklu produkcyjnego i ułatwia korzystne zaplanowanie płatności w czasie. Cały proces ofertowania i wystawiania polis jest realizowany w systemie sprzedażowym Concordii, dzięki czemu mają do niego bezpośredni dostęp zarówno brokerzy jak i agenci ubezpieczeniowi.

Warunki ubezpieczenia Agro Floty uwzględniają ryzyka charakterystyczne dla danego rodzaju pojazdu, odrębnie dla samochodów oraz maszyn rolniczych. Zakres ochrony może być kształtowany indywidualnie za pośrednictwem klauzul.

– Warto zwrócić uwagę na to, że w Concordii maszyny rolnicze są objęte ochroną zarówno w trakcie przechowywania ich w obrębie gospodarstwa, jak i w czasie dojazdu na pole oraz prowadzenia prac polowych. W tych sytuacjach są one najbardziej narażone na najkosztowniejsze szkody, jak zniszczenie w wyniku wypadku drogowego czy spalenie – zauważa Mariusz Gilicki, dyrektor Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych Concordii Polska Grupa Generali.

Ubezpieczenie Agro Flota Concordii przeznaczone jest dla rolników indywidualnych oraz spółek rolniczych. Oferta skierowana jest do podmiotów zajmujących się uprawą roślin oraz hodowlą zwierząt, ale mogą z niej skorzystać także firmy wspierające szeroko rozumiany agrobiznes – dealerzy maszyn, producenci środków produkcji, przechowalnie czy przetwórcy.