Wypłaty odszkodowań poszkodowanym w wypadkach spowodowanych przez niezidentyfikowanych sprawców lub kierowców jeżdżących bez OC, a także nakładanie kar za jego brak – to główne zdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Nieznany sprawca wypadku – UFG płaci odszkodowanie

UFG chroni poszkodowanych w wypadkach czy kolizjach spowodowanych przez sprawcę, który np. uciekł z miejsca zdarzenia, a jego tożsamości nie udało się ustalić. Ochrona jest jednak obwarowana pewnymi warunkami, zapisanymi w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

Szkody osobowe

  • W przypadku gdy ktoś zginął albo został ranny, a rozstrój jego zdrowia trwał dłużej niż 14 dni, UFG wypłaca za tzw. szkody osobowe 100% należnych świadczeń.

Szkody majątkowe

  • UFG zapłaci również za szkody majątkowe (np. zniszczony samochód), ale wyłącznie wtedy gdy zdarzenie drogowe było naprawdę poważne, tzn. gdy jednocześnie ktoś w nim poniósł śmierć albo odniósł obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 14 dni.
  • Niestety Fundusz nie wypłaci pełnego odszkodowania za uszkodzone auto. W każdym przypadku pomniejszy je o równowartość 300 euro.

 

Sprawca wypadku nie ma ważnego OC – co wtedy?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada również za szkody osobowe i majątkowe spowodowane przez kierowców poruszających się bez ważnego OC.

Tu już nie ma takich obostrzeń jak w przypadku niezidentyfikowanych sprawców –UFG wypłaca 100% świadczeń, zarówno za szkody na osobie jak i w mieniu. Dlaczego? To proste – ponieważ sprawca jest ustalony, UFG ma od kogo dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania. Ty jako poszkodowany dostaniesz pieniądze z Funduszu, a potem UFG zwróci się z tzw. regresem ubezpieczeniowym do sprawcy, który z własnej kieszeni będzie musiał oddać całe odszkodowanie.

UFG wypłaca także odszkodowania i świadczenia z polis na życie w przypadku upadłości zakładów ubezpieczeń.

 

Jak możesz zgłosić szkodę do UFG?

Szkodę spowodowaną przez niezidentyfikowanego lub nieubezpieczonego kierowcę możesz zgłosić za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeniowegooferującego obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli praktycznie poprzez każdego ubezpieczyciela zrzeszonego w UFG – na przykład może być to firma, w której sam masz OC.

W praktyce wygląda to tak:

  • Zakład ubezpieczeń ma obowiązek przyjąć zgłoszenie szkody. Nie może odmówić.
  • Ubezpieczyciel przeprowadza pełne postępowanie likwidacyjne oraz informuje Cię, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia wysokości odszkodowania.
  • Ubezpieczyciel przesyła komplet dokumentów do Funduszu w celu wypłaty odszkodowania.
  • UFG ma 30 dni od momentu otrzymania dokumentów na wydanie decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania.

Jeśli sprawca kolizji lub wypadku jest cudzoziemcem i w momencie zdarzenia nie posiada ważnej polisy OC, UFG wypłaca odszkodowanie, ale tylko poszkodowanym obywatelom polskim.

W UFG szybko sprawdzisz, czy sprawca stłuczki ma ważne OC

Aby ułatwić życie kierowcom, dwa lata temu Fundusz udostępnił aplikację mobilną UFG Baza. Pozwala ona m.in. sprawdzić czy uczestnicy wypadku mają wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Wystarczy ściągnąć darmową aplikację na telefon i od razu na miejscu zdarzenia możesz sprawdzić ważność ubezpieczenia sprawcy.

Na stronach Funduszu sprawdzisz historię swojego ubezpieczenia

Ostatnio UFG uruchomił nową funkcjonalność, która pozwala osobom zalogowanym na platformie internetowej Funduszu uzyskać informacje o ubezpieczeniu i szkodach, które zostały zgłoszone z ich polisy OC w ciągu ostatnich 5 lat. Dane te pochodzą z Ośrodka Informacji UFG. Jeśli więc chcesz kupić nowe OC a nie pamiętasz, ile stłuczek miałeś w poprzednich latach, możesz to już teraz łatwo sprawdzić w UFG – wystarczy że zalogujesz się w serwisie, a potem uwierzytelnisz swoje dane.

Nie wykupiłeś OC – czeka Cię kara

UFG stara się również uszczelnić system obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC i ograniczyć liczbę tych, którzy uchylają się od tego obowiązku. Fundusz szacuje, że około 1 proc. pojazdów porusza się po polskich drogach bez ważnego OC.

Jeśli nie posiadasz obowiązkowego OC, musisz się liczyć z karą finansową, której wysokość jest uzależniona od liczby dni, w czasie których Twój samochodu nie był objęty ochroną ubezpieczeniową. Od 1 stycznia 2016 opłaty te wzrosną o 6 procent. Posiadacz samochodu osobowego za brak ubezpieczenia OC przez czas dłuższy niż 14 dni  zapłaci karę w wysokości 3 700 złotych, właściciel ciężarówki – 5 550 złotych.

kary-za-brak-oc-2016

 

Jeśli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wezwie Cię do przedstawienia dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OCkomunikacyjnego, masz 30 dni na wykazanie, że Twoja polisa OC obejmowała cały rok kalendarzowy, w którym dokonano kontroli, udokumentowanie, że z jakiegoś powodu nie dotyczy Cię obowiązek posiadania ubezpieczenia OC lub wniesienie opłaty w wysokości określonej na wezwaniu od UFG. Jeśli nie dotrzymasz tego terminu, egzekwowaniem opłaty karnej zajmie się urząd skarbowy.

Warto więc zadbać o posiadanie aktualnej polisy ubezpieczenia OC komunikacyjnego, tym bardziej, że coraz trudniej ukryć się przed czujnym okiem UFG. Ponad jedna trzecia kierowców bez polisy OC wykrywana jest już dzięki wirtualnym kontrolom, o których właściciele pojazdów nawet nie wiedzą, że się odbyły – jest to tzw. wirtualny policjant UFG. W tej chwili tylko 33 procent przychodów z kar nakładanych za brak ubezpieczenia OC to efekt policyjnych kontroli, ponad 45 procent to zasługa wewnętrznych kontroli UFG, reszta to informacje m.in. z wydziałów komunikacji.

źródło: mfind.pl