Komisja Europejska notyfikowała członkostwo Biura Narodowego Bośni i Hercegowiny w Porozumieniu Wielostronnym. Oznacza to zniesienie obowiązku kontroli certyfikatów Zielonych Kart w odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych w tym kraju. Podobnie zmotoryzowani z innych państw Porozumienia, w tym z Polski, mogą wjeżdżać do Bośni i Hercegowiny tylko z polisą OC.

Notyfikacja nastąpiła w oparciu o decyzję Zgromadzenia Ogólnego Rady Biur z 13 czerwca 2019 r. Decyzja KE wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r. Bośnia i Hercegowina jest 35. sygnatariuszem Porozumienia, które liczy sobie 36 państw (Andorę reprezentuje biuro hiszpańskie). 

– Przyjęcie Bośni i Hercegowiny do Porozumienia Wielostronnego oznacza m.in., że kierujący pojazdami zarejestrowanymi w Polsce, wybierając się do tego kraju, nie muszą już wyrabiać sobie Zielonej Karty i mogą legitymować się tylko polisą ubezpieczenia OC – wyjaśnia Mariusz Wichtowski, prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Porozumienie Wielostronne funkcjonuje w ramach Systemu Zielonej Karty, który zrzesza obecnie Biura Narodowe reprezentujące 48 państw. Kierowcy pojazdów zarejestrowanych w krajach, których Biura są sygnatariuszami Porozumienia, mogą poruszać się po terytoriach tych państw bez konieczności posiadania Zielonej Karty. W ich przypadku domniemywa się posiadanie ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, zawartego w kraju, w którym pojazd został zarejestrowany, o czym świadczy ważna tablica rejestracyjna. Do Porozumienia Wielostronnego należy 36 spośród 48 członków Systemu Zielonej Karty, w tym PBUK.

(AM, źródło: PBUK)