Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu dotyczy tylko niektórych typów pojazdów. Pojazd na mocy decyzji o wycofaniu zostaje prawnie wyłączony z ruchu. Kto może złożyć wniosek? Jakie dokumenty należy do niego załączyć? Pojazd może zostać czasowo wycofany z ruchu na wniosek...